OILASKOAK / POLLOS

Baserriko oilaskoek ohiko baserrikoekin alderatuta balio erantsia dute, modu naturalean hazteaz gain, ekoizpen ekologikoko ziurtagiria dute eta nekazal ekoizpen iraunkorraren baloreetan garatuak izan dira.

Nekazal ekoizpen agroekologikoa iraunkortasunaren kontzeptu osoan oinarritzen da, elikagaigintzaren hiru alderdiak kontuan hartuta eta hiruren arteko oreka indartuz. Iraunkortasun teknikoa lortzeko, ekoizpena ekologikoa izan behar du. Ekonomia iraunkortasuna, landa-eremuan lan egiten dutenek bizitza duina izan dezatela bermatzean oinarritzen da. Gizarte-iraunkortasuna, ingurune eta bitartekoen integrazio kulturalean datza. Oleta Baserriak eredu horren aldeko apustua egiten du, ekoizpen ekologikotik haratago joan eta aipatutako oinarrizko hiru faktoreen arteko oreka bilatuz, ekoizpen iraunkor oso bat lortzen saiatzen delarik.

Los pollos de Oleta Baserria van un paso más allá que los pollos de caserío, añadiendo a la cualidad del criado natural los valores de la producción ecológica certificada y los de la producción sostenible agroecológica.

La producción agroecológica se fundamenta en una concepción integral de la sostenibilidad, teniendo en cuenta 3 aspectos de la producción alimentaria y potenciando el equilibrio entre ellos. La sostenibilidad técnica supone un proceso de producción ecológico. La sostenibilidad económica se basa en garantizar una vida digna a las personas que trabajan en el medio rural. La sostenibilidad social contempla la integración cultural con el entorno. Oleta baserria apuesta por este modelo, más allá de la producción ecológica, avanzando hacia los factores esenciales de una producción integralmente sostenible.