Oleta baserria trabaja las tierras de su baserri para conseguir diferentes alimentos sanos y agroecológicos, en una zona con pronunciada pendiente donde debe utilizar formas de manejo de animales, huertas y árboles tradicionales y artesanales. Árboles frutales, diferentes bancales de huerta, establos para los animales, todo ello organizado alrededor del caserío familiar.

Oleta baserria bere eremuko lurrak lantzen ari da elikagai osasuntsuak eta agroekologikoak lortzeko, malda handiko gune batean, non animaliak, baratzeak eta zuhaitzak maneiatzeko modu tradizionalak eta artisautzakoak erabili behar dituen. Fruta-arbolak, baratzeko hainbat lurra, animalientzako kortak… hori guztia familiaren baserriaren inguruan antolatuta.

OILASKOAK – POLLOS

Los pollos de Oleta Baserria son criados en libertad y alimentados sin transgénicos. Su alimentación se basa exclusivamente en cereales ecológicos y hierba. Gracias a la genética y el método de crianza, no se emplean medicamentos durante el crecimiento de los pollos. Ocasionalmente se utiliza homeopatía. El periodo de crianza es de 91 a 120 días (de 13 a 17 semanas), hasta 4 semanas más que la mayoría de los pollos de caserío, y más del doble que los pollos de producción industrial. Las primeras semanas se alimentan con cereal molido con alto valor en proteínas. Después empiezan a comer cereal molido con mayor aporte energético y hierba.
 

Cuando cumplen 8 semanas se baja el cereal molido a la mitad y se complementa con cereal alavés de grano ecológico entero hasta completar las 13 o 17 semanas. La ventilación y la iluminación son naturales, sin ciclos forzados. El modelo de cría no es intensivo, con una densidad máxima de 10 pollos por m2 en el interior de la caseta y como mucho 1 pollo por cada 4m en la pradera. Se trabaja con lotes pequeños, huyendo de la producción intensiva, con máximos de 300 pollos por caseta, cuando en las explotaciones industriales se pueden contar por decenas de miles, y en la mayoría de las artesanales superan las mil.

 

Oleta Baserriko oilaskoek ohiko baserrikoekin alderatuta balio erantsia dute, modu naturalean hazteaz gain, ekoizpen ekologikoko ziurtagiria dute eta nekazal ekoizpen iraunkorraren baloreetan garatuak izan dira.

Nekazal ekoizpen agroekologikoa iraunkortasunaren kontzeptu osoan oinarritzen da, elikagaigintzaren hiru alderdiak kontuan hartuta eta hiruren arteko oreka indartuz. Iraunkortasun teknikoa lortzeko, ekoizpena ekologikoa izan behar du. Ekonomia iraunkortasuna, landa-eremuan lan egiten dutenek bizitza duina izan dezatela bermatzean oinarritzen da. Gizarte-iraunkortasuna, ingurune eta bitartekoen integrazio kulturalean datza.

 

Oleta Baserriak eredu horren aldeko apustua egiten du, ekoizpen ekologikotik haratago joan eta aipatutako oinarrizko hiru faktoreen arteko oreka bilatuz, ekoizpen iraunkor oso bat lortzen saiatzen delarik.     Oleta Baserriko Oilaskoak aske bizi eta transgenikorik gabe elikatzen dira. Hazi bitartean, haien elikadura zereal ekologiko eta belarrean oinarritzen da. Genetika eta hazkuntza metodoa medio, ez dute medikamenturik jasotzen, homeopatia aldizka, gehienez ere. Hazkuntza denboraldia 91 eta 120 egun bitartekoa da (13-17 aste), baserriko gehiengo oilaskoek baino 4 aste gehiago eta industria-ekoizpenekoen bikoitza baino gehiago. Lehenengo asteetan proteina asko duten ehotutako zerealekin elikatzen dira.

 

Denbora hau igaro ostean, kanpora atera eta energia gehiago duten ehotutako zerealak eta belarra jaten hasten dira.       8 asteak betetzen dituztenean, ehotutako zereal kantitatea erdira jaisten da eta arabako ale osoko zereal ekologikoarekin osatzen dute elikadura, 13-17 aste bete arte. Aireztapena eta argiztapena naturalak dira, bortxatutako ziklorik gabe. Baserria ez da intensiboa, gehienez ere etxoletan 10 oilasko m2-ko eta belardietan oilasko bakarra 4m2-ko daudelarik. Ekoizpen intentsiboari uko eginez talde txikiekin lan egiten da, gehienez 300 oilo etxola bakoitzeko egoten direlarik. Industria-ustiapenetan milaka dozena izaten dira eta artisau-enpresa gehienetan mila baino gehiago.

BARAZKIAK – VERDURAS

FRUTAK – FRUTAS

ZUKUAK ETA KONTSERBAK – ZUMOS Y CONSERVAS

OKELAK -CARNES

ARRAUTZAK – HUEVOS